SDH KOŠŤÁLOV | oficiální stránky SDH Košťálov SDH KOŠŤÁLOV | oficiální stránky SDH Košťálov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
administrator | 22. únor 2015 @ 11:30

Do roku 1890 bylo ve vesnici málo občanů pojištěných proti ohni a živelným pohromám, neboť pojistky byly cenově dostupné jen těm zámožnějším. Tyto okolnosti vedly C.K. Obecní zastupitelstvo Olešnice Košťálovské ( původní název obce) k myšlence jiného způsobu zabezpečení celé obce proti zhoubným požárům. A tak v roce 1893 byla zakoupena první stříkačka od „Fy Smekal“ za 800 zlatých. Co však byla tato stříkačka platná ! Při výjezdu k ohni s ní málokdo uměl zacházet, ani po požáru se o ní nikdo nestaral. Proto bylo na popud starosty obce Olešnice pod Košťálovem roku 1894 svoláno zastupitelstvo, aby v obci zřídilo hasičský sbor. 16. září 1894 byl ustanoven prozatímní výbor, jehož úkolem bylo vytvoření správního výboru, založení hasičského sboru a sestavení sborových stanov.

Dne 19. května 1895 vznikl správní výbor hasičského sboru za účasti 31 členů.

Při nejlepší snaze byly začátky těžké, hodně se cvičilo, aby veřejnost neměla důvod ke kritice.

Většího rozmachu dosáhl sbor v letech 1910 – 1914, kdy čítal 73 činných členů a 5 zakládajících.

V dalších letech se postupně vylepšovalo vybavení sboru a rozrůstala se členská základna až k dnešní podobě.

Dnešní členská základna čítá 178 členů.

Právě letos oslavíme 120-výročí založení hasičského sboru. Oslavy proběhnou 23.května 2015.

Historie :: Komentáře (0) :: Link
Komentáře
Žádné komentáře.
Komentujte tento článek
Litujeme, komentování tohoto článku není povoleno.